quản lý tòa nhà

Trang chủ
Tuyển sinh
Giới thiệu
Đào tạo
Thông báo
Mẫu đơn từ dành cho sinh viên
Download tài liệu
Video
Trang chủ > Giới thiệu > GIỚI THIỆU KHOA

KHOA TIẾNG ANH
 
 
 
Giới thiệu


- Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập theo quyết định số 535/TTG ngày 03/11/1993 của Thủ tướng Chính phủ (vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban)

- Khoa tiếng Anh được thành lập theo quyết định số 2653/QĐ-TCCB ngày 01/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân ngành tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ để có thể làm việc một cách hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Đội ngũ: Các giảng viên đều có trình độ thạc sỹ trở lên, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu.


TỔ BỘ MÔN - NĂM HỌC 2015 - 2016

1. thực hành tiếng (Phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Mai Hương)

1.1 Nghe / Nói

Hương, Chi, Bình, Diệp, Tuyết, Hóa, Vy, Dung, Thảo, Hường, Hải, Hồng Minh, Võ Trung, Hoa, Phương, Hồ Trung

1.2 Đọc

Thảo, Hoa, Chi, Diệp, Võ Trung, Hóa, Hải, Phương, Vy, Hồ Trung, Bình, Dung, Hồng Minh, Phan Nga

1.3 Viết

Dung, Phương, Chi, Diệp, Võ Trung, Hóa, Hải

2. LÍ THUYẾT TIẾNG - VĂN HOA & VĂN HỌC (Phụ trách: ThS. Lê Thị Vy) Lí thuyết tiếng:

2.1 Ngữ pháp

Tuyết Minh, Tuân Anh, Hồ Trung, Võ Trung, Hải

2.2 Ngữ nghĩa học

Hồ Trung, Tuân Anh, Võ Trung, Hóa

2.3 Ngữ âm và âm vị học

Phương, Tuân Anh, Võ Trung, Hồ Trung, Hóa

2.4 Ngữ dụng học

Tuân Anh, Hồ Trung

Văn hóa & Văn hoc:
2.5 Đât nước học
Vy, Thảo, Hải
2.6 Giao thoa văn hóa
Vy, Hải, Thảo
2.7 Văn học Anh - Mỹ

Tuân Anh, Hóa, Võ Trung

2.8 LSPT tiếng Anh
Tuân Anh, Hải

3. NGHIỆP VỤ (Phụ trách: ThS. Vũ Tuân Anh)

3.1 Lí thuyết dịch

Hồ Trung, Hường, Tuân Anh, Tuyết, Hóa

3.2 Phân tích diên ngôn

Hồ Trung, Tuân Anh, Hường

3.3 Thực hành dịch cơ bản & chuyên ngành:

Hường, Quang, Tuân Anh, Võ Trung, Tuyết, Hồ Trung, Chi, Hóa, Diệp, Tuyết Minh

 
3.4 Giáo học pháp đại cương

Hương, Hồ Trung, Tuyết Minh

3.5 Phương pháp GD tiếng Anh

Hương B, Hồ Trung, Tuyết Minh, Tuyết

3.6 Thuyết trình

Hương, Hường, Tuyết, Diệp, Hồ Trung

3.7 Tiếng Anh thương mại

Hường, Vy, Tuyết

4. CÁC MÔN CƠ BẢN (Trực thuộc BCNKhoa)

NNLCN Mác - Lê Nin, LsĐcSvN, TTHCM, CSVHVN, TVTH, DLNNH, Logic, Tự chọn (PLĐC)

4.1 Tiếng Pháp
Trai
4.2 PPNCKH

Trai, Tuyết Minh, Kiên

4.3 Ngôn ngữ và văn hóa
Kiên, Hải
4.4 Ngôn ngữ học đôi chiếu

Hồ Trung, Kiên

4.5 Tin học
Hùng

 
Ngành đào tạo

Trình độ Cử nhân đại học: 

            Ngôn ngữ Anh (hệ biên/ phiên dịch và sư phạm)      - Mã ngành: 52 22 02 01

Trình độ Cử nhân cao đẳng:

            Ngôn ngữ Anh                                                            - Mã ngành: 22 22 02 01

Trình độ Thạc sỹ:

            Ngôn ngữ Anh                                                            - Mã ngành: 60-22-15

Phương hướng công việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể hoạt động và công tác trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, biên-phiên dịch, nghiên cứu.


Tuyển sinh

Loại hình
Đối tượng
tuyển sinh
Hình thức tuyển sinh
Thời gian
tuyển sinh
Thời gian đào tạo
Đại học hệ Chính qui
 

Những người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Bổ túc TH, THCN, TH nghề).

Thi tuyển khối D (Văn, Toán, tiếng Anh)
Theo kỳ thi tuyển sinh quốc gia
4 năm
Đại học hệ Vừa làm vừa học
 

Những người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Bổ túc TH, THCN, TH nghề).

Thi tuyển (môn Văn, Sử, tiếng Anh)
 

Hai đợt tuyển sinh: tháng 06 và tháng 10 hàng năm

4,5 năm
Đại học hệ Văn bằng 2

Những người đã có 01 bằng tốt nghiệp ĐH.

 

Thi tuyển (môn tiếng Anh và 01 môn cơ bản)

 
2-2,5 năm

Đại học liên thông (CĐ lên ĐH) hệ Chính qui hoặc Vừa làm vừa học

Những người có bằng CĐ đúng ngành.

Thi tuyển (tiếng Việt, tiếng Anh)
 
20 tháng
Đại học Song song hai văn bằng

Sinh viên hệ Chính qui thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội (các ngành khác ngành Ngôn ngữ Anh) có điểm trung bình chung học tập của năm học trước liền kề tử 7,0 trở lên.

Xét tuyển
Đầu năm học
3 năm
Cao đẳng hệ Chính qui

Những người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Bổ túc TH, THCN, TH nghề).

Xét tuyển
Theo kỳ thi tuyển sinh quốc gia
3 năm

Thành tích

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho Khoa vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm học 2006-2007 đến năm học 2008-2009, theo quyết định số 731/QĐTTg ngày 24/05/2010.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Khoa vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007-2008, theo QĐ số 6501/QĐ/BGD & ĐT ngày 26/09/2008.

- Bằng khen của Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho Khoa vì đã có thành tích đóng góp xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển Liên hiệp năm 2008, theo QĐ số 525KT ngày 22/04/2008.
 

 
 
 
 
 
 

Số lượng sinh viên tốt nghiệp các hệ đào tạo qua các năm

 
 
Hệ
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ĐHCQ
0
0
0
0
148
321
329
243
261
282
251
256
223
252
275
361
379
341
ĐHTC
145
330
279
632
143
249
348
147
338
51
191
301
180
328
83
175
80
98
VBII-CQ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
101
74
51
31
64
183
64
VBII-TC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
86
24
47
34
98
0
CĐCQ
0
0
0
0
0
0
160
126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CĐTC
0
198
841
957
1405
666
86
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LT CQ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
11
18
117
LT TC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
75
0
Từ xa
0
0
0
0
0
0
384
119
62
165
345
327
288
348
462
239
133
112
 
Hệ thống các tổ bộ môn
+ Bộ môn Thực hành tiếng

Chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học thuộc các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

+ Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa

Chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức ngôn ngữ, bao gồm Ngữ âm thực hành, Ngữ âm lý thuyết (Ngữ âm và âm vị học), Ngữ pháp thực hành, Ngữ pháp lý thuyết, Ngữ nghĩa học, Ngữ dụng học, và các môn học giới thiệu về văn hoá của các nước nói tiếng Anh, các trào lưu văn học Anh – Mỹ.

+ Bộ môn Nghiệp vụ

Chịu trách nhiệm giảng dạy các môn Thực hành dịch, Lý thuyết dịch cùng các môn học bổ trợ như Phân tích ngôn bản, và các môn học thuộc nghiệp vụ sư phạm như Phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

Các hoạt động phục vụ đào tạo

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hàng năm Khoa tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học như đăng ký, thực hiện các đề tài khoa học cấp Viện, cấp Bộ, cộng tác với một số tờ báo, tạp chí chuyên ngành. Khoa còn tổ chức nhiều hội thảo chuyên ngành với sự tham gia của nhiều báo cáo viên đến từ các trường đại học, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước. Hàng năm, cán bộ giảng viên trong Khoa đều tham gia biên soạn giáo trình cho phù hợp với yêu cầu mới.  

Hoạt động sinh viên

Sinh viên theo học tại Khoa luôn được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng của cá nhân. Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học như tham gia Hội nghị khoa học, sinh viên còn được tham gia nhiều hoạt động Văn-Thể-Mỹ. Khoa luôn coi trọng việc duy trì và phát triển các câu lạc bộ sinh viên như Câu lạc bộ Aloha (CLB luyện nói tiếng Anh), câu lạc bộ Văn nghệ. Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể cho sinh viên như các cuộc thi Sinh viên thanh lịch, Hùng biện, Olympic tiếng Anh.

                       Một vài hình ảnh về cuộc thi Miss Faculty of English 2011.

 

Một vài hình ảnh về đội văn nghệ của Khoa tiếng Anh trong Hội diễn văn nghệ học sinh – sinh viên
Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2012

Quan hệ quốc tế

Khoa thiết lập quan hệ liên kết và hợp tác đào tạo với nhiều trường trường đại học trong khu vực và trên thế giới như Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Úc, Ca-na-đa...  

Địa chỉ

               Cơ sở I (Văn phòng):

Nhà B101 đường Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3869227

Cơ sở II (Địa điểm học):
301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Tầng 2 nhà C

Điện thoại: (04) 38685893    Fax: (04) 38691587
E-mail: ngoaingu@hou.edu.vn
Website: www.tienganhdhm.com

                               

 

 

Thông báo điểm thi
Điểm thi hệ chính quy
Điểm thi hệ VB 2
Điểm thi hệ liên thông
Điểm thi hệ song bằng
Thông báo
TIẾNG ANH MIỄN PHÍ
Link quan trọng học tiếng Anh
Thống kê
Đang online:
2
Lượt truy cập
7,995,724

Khoa tiếng Anh - Trường Đại học Mở Hà Nội 
Cơ sở I (Văn phòng):
Phòng A2.10, Nhà B101 Phố Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (024) 38692274

Khu giảng đường (Địa điểm học tập):
Nhà C, 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (024) 38685893    Fax: (024) 38691587
E-mail: khoatienganh@hou.edu.vn
Website: www.tienganhdhm.com
© Copyright 2011 Khoa Tiếng Anh - Viện Đại học Mở Hà Nội
Thiết kế và phát triển bởi Bambu®