quản lý tòa nhà

Trang chủ
Tuyển sinh
Giới thiệu
Đào tạo
Thông báo
Mẫu đơn từ dành cho sinh viên
Download tài liệu
Video
Trang chủ > Đào tạo > Đào tạo tại chức

Đại học tại chức (ngành tiếng Anh)
  • Đối tượng đào tạo: Những người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Bổ túc TH, THCN, TH nghề)
  • Thời gian đào tạo:  4,5 năm
  • Cấp bằng: Cử nhân ngành Tiếng Anh


LIÊN HỆ

Ban chñ nhiÖm khoa

 Th.s NguyÔn V¨n Quang-Phã chñ nhiÖm-phô tr¸ch Khoa

 

    §td®: 0913023333, em¹il: quanghou@gmail.com

 

-  TS. Hoµng TuyÕt Minh- Phã chñ nhiÖm-phô tr¸ch hÖ Võa lµm võa häc

    §td®: 0915090670, email: hoangtuyetminh71@gmail.com

 

-  TS. Hå Ngäc Trung  -Phã chñ nhiÖm-phô tr¸ch hÖ ChÝnh qui

    §td®: 0913306484, email: hongoctrung74@gmail.com

 

Chñ nhiÖm líp

 

      -Phan Lª TuÊn- §td®: 0913363991, email: tuanminhkiet@yahoo.com.vn

 Gi¸o vô phô tr¸ch

 

    - Phan Thanh C¶nh- §td®: 0912345971, email: phancanh73@gmail.com


Thông báo điểm thi
Điểm thi hệ chính quy
Điểm thi hệ VB 2
Điểm thi hệ liên thông
Điểm thi hệ song bằng
Thông báo
TIẾNG ANH MIỄN PHÍ
Link quan trọng học tiếng Anh
Thống kê
Đang online:
3
Lượt truy cập
7,681,294

Khoa tiếng Anh - Viện Đại học Mở Hà Nội 
Cơ sở I (Văn phòng):
Phòng A2.10, Nhà B101 Phố Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (024) 38692274

Cơ sở II (Địa điểm học tập):
Nhà C, 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (024) 38685893    Fax: (024) 38691587
E-mail: khoatienganh@hou.edu.vn
Website: www.tienganhdhm.com
© Copyright 2011 Khoa Tiếng Anh - Viện Đại học Mở Hà Nội
Thiết kế và phát triển bởi Bambu®